Built with Berta

 1. Pre lepšiu predstavu o dizajne priemyselného výrobku som proces zhrnul do niekoľkých základných bodov, ktoré u úspešného produktu by sme nemali obísť:

  1 — Predtým než sa pustíme do práce
  2 — Rešerš
  3 — Prvotné ideové skice
  4 — Vytvorenie 3D modelu v počítači
  5 — Vytvorenie fyzického modelu
  6 — Vizualizácie
  7 — Technická dokumentácia
  8 — Grafické spracovanie návodu, inštrukcií, obalu...
  9 — Výber technológie výroby
  — — — 

  1 — Predtým než sa pustíme do práce

  Úvodná, voľná, ale vecná diskusia so zákazníkom, kde budeme hľadať spoločnú víziu. Pre ideálny priebeh a očakávaný výsledok je dobré proces dizajnu nového produktu postaviť na reálnom základe. Ide predovšetkým o definíciu výrobku, časový rámec postupu a cenové ohodnotenie každého kroku.

  2 — Rešerš

  Rešerš je vstup do problematiky na základe prieskumu trhu, zoznámenie sa s konkurenčnými výrobkami. Každý kvalitný produkt by mal obsahovať akúsi kultúrnu, spoločenskú, technologickú a aj estetickú nadväznosť už na existujúce produkty.

  3 — Prvotné ideové skice

  V tomto bude uvolním prvé nápady čo najrýchlejšie na papier (alebo cez Wacom Cintiq) v surovej podobe, ktoré vychádzajú z predošlého prieskumu. Zároveň sa začnú formovať prvé vizuálne formy produktu, tvary,... následne je potrebné zhodnotiť ich potenciál a zo skíc vybrať nosný koncept, na ktorom budeme stavať.

  4 — Vytvorenie 3D modelu v počítači

  Rozkreslenú ideu zo skice namodelujem v 3D programe tak, aby čo najviac kopíroval skice, zároveň sa v programe doťahujú detaily, proporcie, rozmery.

  5 — Vytvorenie fyzického modelu

  Na vytvorenie modelu použijem buď 3D tlačiareň alebo demo vymodelujem manuálne či v kombinácií s použitím rôznych technológií. Ak sa jedná o väčší produkt (napr. stolička), model vyrobím v mierke, napr. 1:10. Ak sa jedná o výrobok „do ruky“, tak v mierke 1:1. Výhoda týchto modelov je, že si môžeme otestovať ergonómiu a celkový pocit z úchopu (napr. kľučka, ovládač...), stohovateľnosť, skladateľnosť, spájateľnosť, detaily...

  6 — Vizualizácie

  V tejto fáze sa na vymodelovaný 3D model v počítači aplikujú materiály a svetelná scéna, ktorá vykreslí a podporí tvar. Produkt je následne vyrenderovaný do obrázkov vo vysokej kvalite blízkej fotografii.

  7 — Technická dokumentácia

  Technické výkresy v mierke popisujúce produkt tak, aby bol čo najlepšie pochopiteľný pre výrobcu.

  8 — Grafické spracovanie návodu, inštrukcií, obalu...

  Každý produkt obsahuje návod, príbalový leták, obal/krabicu.

  9 — Výber technológie výroby

  Toto je jedna z najdôležitejších častí, ktorá musí byť zohľadňovaná od úplného začiatku (dostupnosť dodávateľov, materiály, rentabilita,...). V tejto fáze je potrebné zvoliť konkrétnu postupnosť procesov opracovania materiálov a konštruovanie zostavy. Tento krok prebieha v plnej spolupráci s výrobcom, aby sme efektívne nastavili procesy. Posledná časť je dohľad nad realizáciou, aby sa udržala základná myšlienka a produkt bol vyrobený presne podľa našej spoločnej vízie.